İşletmelerde Etik Değerler Yönetimi Daha büyük görüntüle

İşletmelerde Etik Değerler Yönetimi

Ders

Eğitmen: Dr. HABİBE AKŞİT

Öğretim Görevlisi - Danışman - Koç

Daha fazla bilgi

175,00 TL KDV dahil

Daha fazla bilgi

7 Ders

• Giriş ve Kavramlar Üzerine 
o Örnek olay 
o Örnek olaydan çıkarımlar
o Etik 
o Ahlak
o Değerler
o Etik felsefesi 
o Etik, hukuk ilişkisi

• İş Etiği ve Etik İlkelerin Gerekliliği 
o İş etiği
o İş etiğinin tarihsel gelişimi
o İş hayatında değerler ve etik ilkeler
o İş etiği ilkelerini belirlemek neden gerekli?
o Çok boyutlu güven ilişkisi

• İşletme Değerleri ve Etik İlkeleri Tanımlama Süreci
o Etik ilke nedir?
o Nasıl belirlenir?
o Etik ilkeleri tüm yönetim yaklaşımları ile ilişkilendirin
o Etik ile yönetilen temel riskler
o Etik yaklaşım nedir? 
o İşletme değerleri ve etik ilkeleri tanımlama süreci
o Araştırma, kıyaslama, ön çalışma 
o Yapısal düzenlemeler
o Duyurma ve benimsetme

 Etik Dışı Davranışları Etkileyen Faktörler 
o Kişiye ilişkin faktörler 
o Faaliyetlere ilişkin faktörler
o Kuruma ilişkin faktörler 
o Çevreye ilişkin faktörler
o Etik çatışmanın birey, işletme ve toplum katmanında karşılıklı etkileri 

Etik İkilemler ve Çözüm Yolları
o Etik ikilemler 
o Etik Olay İnceleme Sistematiği (EOİS)
o Örnek olay
o Örnek olayda EOİS uygulaması
o Anahtar sorular
• İşletmelerde Etik Yönetimi
o Etik bir işletme olunması neden gerekli?
o Bir işletmenin çalışanlarının etik davranışlar göstermesinin yararlı sonuçları
o Bir işletmenin etik kurallara saygılı olduğunun bilinmesinin doğuracağı olumlu sonuçlar
o Etik kurallara uyumun katma değer piramidi
o İşletmelerde etik yönetimi başlatmanın sekiz adımı

• İşletmelerde Etiğin Kurumsallaşması
o Liderlik, etik değerler ve etiğin kurumsallaşması
o Etik yapılanmasının sağlanması
o Etik ilkeler ve davranış kuralları
o Etik komitesi, etik sorumluları
o Etik hattı ve sorun bildirme 
o İşletmelerde etik yönetimini yayılımının sağlanması
o Sürekli geribildirim yapısı
o İşletmelerde etik yönetimini yayılımının sağlanması
o Sürekli geribildirim yapısı