İşe Hazırım” sertifika programı, İstanbul Kültür Üniversitesi ve Yenibiriş.com’un ortaklığıyla hazırlanan, üniversite öğrenci ve mezunlarına yönelik geliştirilen online kişisel ve mesleki gelişim programıdır.

Üniversite öğrencilerinin ve yeni mezunların, online platform üzerinden kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri alması ve eğitim sonunda sertifikalandırılması üzerine kurulmuştur.

Katılımcıların, farklı bilgi ve becerilere yönelik hazırlanmış eğitim modüllerini başarı ile tamamlamaları gerektiği bu program sayesinde iş arayan mezunlar, Yenibiriş.com üzerinden yapacakları iş başvurularında işverenler tarafından öncelikli olarak görüntülenebilecek ve özel bir iş ehliyetine sahip olarak ayrıcalıklı bir iş profili oluşturabilecekler. 
 

İşe Hazırım”, sertifika programı yeni mezun istihdam edilebilirliğinin arttırılması amacıyla Türkiye’de ilk defa insan kaynakları şirketi ve üniversite işbirliği ile hayata geçen bir projedir.

Yeni mezun adayların etkili kariyer başlangıçları yapabilmeleri, iş hayatında daha etkin çalışanlar olması, Türkiye’de ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebilirliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

İşe Hazırım” programını başarıyla tamamlayan adaylar, Yenibiriş.com’dan yapacakları iş başvurularında işverenler tarafından öncelikli olarak görüntülenen, ayrıcalıklı adaylar olacak.
 

 • Yeni mezunların istihdam olanakları artacak.
 • Yeni mezunlar, üniversite eğitimleri boyunca aldıkları teorik bilginin, iş hayatında en doğru şekilde nasıl uygulayacağını öğrenecek
 • Programı başarıyla tamamlayan mezunlar, Yenibiriş.com platformunda «özel» ayrıcalıklara sahip olacak. “İşe Hazırım” sertifikasına sahip olan katılımcılar, yaptıkları tüm iş başvurularında işverenler tarafından “İşe Hazırım” etiketiyle öncelikli olarak görünme fırsatı elde edecek.
 • Katılımcılar, dijital insan kaynakları platformlarında kişisel markalarını yaratma fırsatı elde edecek.

İstanbul Kültür Üniversitesine kayıt olan her öğrenci “İşe Hazırım” programının doğal katılımcısı olacak. Program, İKÜ öğretim yönetim sistemi olan CATS platformu üzerinden uzaktan eğitim ile yürütülecek. Müfredatın tüm derslerini takip ederek belirlenen kriterler dâhilinde başarı gösterenler, “İşe Hazırım” sertifikasına sahip olacak.

 • İstanbul Kültür Üniversitesinin öğrenci ve mezunları “İşe Hazırım” programının doğal katılımcısı olacak. Kayıtlar isteğe bağlı olarak gerçekleştirilecek.
 • Farklı üniversitelerden başvuru yapan öğrenci ve mezunlar www.isehazirim.com adresi üzerinden kayıtlarını tamamlayarak sertifika programına dahil olabilecek
 • Müfredatın içerdiği dersler dijital içerik şeklinde hazırlanacak. Bu içerikler, video ve ses kayıtları, ekran kayıtları, simülasyonlar ve geri bildirimli kısa sınavlar içerecek şekilde hazırlanacak
 • Program, İKÜ online öğretim yönetim sistemi olan CATS platformu üzerinden uzaktan eğitim şeklinde yürütülecek. Katılımcılar müfredatın tüm derslerini takip etmek zorunda olacak, yeni bir modülde derse başlayabilmek için önceki modüle ait ders içeriği, simülasyon ve online test aşamalarının tamamlanması gerekecek. Her modülde eğitmenler tarafından hazırlanmış sorulardan oluşturulan sınavlardan minimum %70 başarı oranı gösteren katılımcılar, program sonunda “İşe Hazırım” sertifikasına ve ayrıcalıklarına sahip olacak.

 • Yenibiriş.com’un yaptığı görüşmeler doğrultusunda firmaların ihtiyaçları ve değer verdikleri kişisel donanımlar çerçevesinde şekillenen bir müfredat çalışması yapıldı.
 • 11 farklı eğitim modülünden oluşan bir müfredat hazırlandı. “İşe Hazırım” sertifika programı ile yeni mezun adaylara işverenlerin aradığı çalışma becerilerinin kazandırılması hedefleniyor.
 • Eğitim modülleri Kariyer Yönetimi Eğitimleri (3 modül), Kişisel Becerileri Arttırmaya Yönelik Eğitimler (4 modül) ve İş Becerilerini Arttırmaya Yönelik Eğitimler (4 modül) olarak üç temel alanda toplam 11 modül olarak planlandı.
 • Kariyer Yönetimi Eğitimleri

 1. Kişisel Kariyer Planlaması ve Kendini Tanıma
 2. Özgeçmiş Oluşturma ve Kariyer Kaynakları
 3. Mülakat Teknikleri
 • Kişisel Becerileri Arttırmaya Yönelik Eğitimler

 1. Etkili İletişim Teknikleri
 2. Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri
 3. Girişimcilik ve Networking
 4. İşletmelerde Etik Değerler Yönetimi
 • İş Becerilerini Arttırmaya Yönelik Eğitimler
 1. İş İngilizcesi
 2. Zaman Yönetimi
 3. Kurum İçi Çatışma Yönetimi
 4. İş Hayatında Verimlilik Araçları Kullanımı