KULLANIM KOŞULLARI


1-TARAFLAR
1.1. www.isehazirim.com alan adlı web sitesinin faaliyetlerini yerine getiren “E5 Karayolu üzeri Bakırköy 34158 İstanbul” adresinde mukim T.C.İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ bundan böyle İKÜ diye anılacaktır
1.2. www.isehazirim.com alan adlı web sitesinde veya isehazirim’a ait diğer platformları kullanan ZİYARETÇİ ve ÜYE bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır.
Sözleşmede İKÜ ve KULLANICI ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.
isehazirim.com alan adlı web sayfasının tüm yasal hakları İKÜ’ye ait olup, İKÜ tarafından işletilir. KULLANICILAR sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduklarını, sitede sunulan hizmetten yararlanma ve kullanma sürecinde; yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.

2-SÖZLEŞME TANIMLARI
SİTE: İKÜ tarafından belirlenen sınırlar içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerinin sunulduğu internet ortamında erişimin mümkün olduğu web sitesini.
ZİYARETÇİ: Üye olmayan ama isehazirim.com servislerinden sınırlı biçimde yararlananları,
ÜYE: İKÜ’nün faaliyetlerini yerine getirdiği isehazirim.com web sayfasından ürün alımı yapmak üzere siteden yararlanmak isteyen, isehazirim.com'a kişisel bilgilerini vermek suretiyle kayıt olan kullanıcıları.18 yaşını doldurmuş kişiler gerçek kimlik bilgileri ile üyelik formunu eksiksiz doldurmak suretiyle üye olabilirler.
KULLANICI: isehazirim.com.alan adlı web sitesini alışveriş yapmadan veya alışveriş yaparak ziyaret eden kişiyi, KULLANICI kelimesi, ÜYE’yi ve ZİYARETÇİ’leri de kapsar
LİNK: isehazirim.com alan adlı internet sitesinde ve/veya Apple Store, Google Store ve benzeri mobil uygulama mağazalarındaki isehazirim tarafından sunulan isehazirim mobil uygulamaları üzerinden veya bir başka web sitesi üzerinden site içerisindeki içeriğe ve dosyalara erişimi sağlayan bağlantıyı.
PLATFORM: İnternet sitesi ve mobil uygulamaların hepsi birlikte Platform olarak kullanılacağını,
İÇERİK: Sitede veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün kılan her türlü bilgi, dosya, resim, program, fiyat ve benzeri görsel, işitsel ve yazınsal her türlü imgeyi WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ:Site vasıtasıyla sunulan ticari ve kişiye özel hizmetlerden yararlanacak kişilerle elektronik ortamda akdedilecek iş bu sözleşmeyi
KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, e-posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, ziyaret tarihi, saat ve sair bilgilerdir.

3-SÖZLEŞMENİN AMACI
İş bu sözleşme İKÜ’nün sahibi olduğu isehazirim.com alan adlı internet sitesinde ve/veya Apple Store, Google Store ve benzeri mobil uygulama mağazalarındaki isehazirim tarafından sunulan isehazirim mobil uygulamaları üzerinden KULLANICIY’a sunacağı ürün ve hizmetlerin hangi şartlarda sunulacağını belirler.
isehazirim.com web sitesi KULLANICI’larına ürün tedariği ve hizmet sağlayan bir elektronik ticaret servisidir. Bu hizmetler isehazirim.com alan adı üzerinde yayın yapan internet sitesi
üzerinden veya isehazirim mobil uygulamaları üzerinden sunulan Platform üzerinden sağlanmaktadır.
Platformun kullanılması KULLANICI tarafından üyelik sözleşmesinin okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir. Bu nedenle işbu üyelik sözleşmesi isehazirim.com alan adlı internet sitesindeki veya isehazirim mobil uygulaması hizmetlerinden faydalanan tüm üyeler, kullanıcılar ve ziyaretçiler için bağlayıcıdır. Bu internet sitesini kullananlar, ister ziyaretçi, ister üye olsunlar bu sözleşme hükümlerince hareket etmeyi kabul etmiş demektir.

4-KULLANICI'NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1- Kullanıcı, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve isehazirim.com alan adlı internet sitesinde veya isehazirim mobil uygulamalarında (her bir mobil uygulama, ilgili uygulama mağazası kuralları gereği istisnai olarak değişik hüküm ve koşullar içerebilir) yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan ve taahhüt etmektedir.
2- Kullanıcı, isehazirim tarafından Platformlarda sunulan hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri veya sınai haklarına (telif, marka veya patent, vs.) tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca başkalarının isehazirim.com veya uygulamalar üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. Kullanıcı, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.
3- Üye, isehazirim tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Kullanıcı'nın ve/veya Üye'nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve/veya şifrenin başka kişiler tarafından kullanılmasından üye sorumlu olup, İKÜ’yü bu nedenle herhangi bir şekilde sorumlu tutamaz.
4- Kullanıcı ve/veya Üye, isehazirim.com’a üye olurken belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluğu altında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal isehazirim.com yöneticilerine bildirmeyi; isehazirim.com’un üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5- Kullanıcı, isehazirim.com web sitesi ve/veya Platform’ları üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer kullanıcıların yazılımlarına, kişisel verilerine veya diğer bilgilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul eder.
6- Kullanıcı, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, virüs, solucan vs. gibi zararlı yazılımlar ile üçüncü şahıslara zarar verebilecek başkaca herhangi bir içeriği dağıtmayacağını; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi veya bir yöntem kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
7- Kullanıcı, isehazirim.com web sitesi ve Platformlarından sunulan hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Fikri ve Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile isehazirim.com tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
8- isehazirim’e ait web sitesi, mobil uygulama ve diğer her türlü Platform’daki isehazirim logosu ile Platform’ların, içeriği ve yazılımların her türlü fikri ve mali hakkı İKÜ’ye aittir. Kullanıcı, isehazirim.com web sitesi ve/veya Platformlardan birisinin veya tümünün içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, indirmek/yüklemek, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla herhangi bir yöntem kullanmayacağını; bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9- Kullanıcı, isehazirim..com web sitesi’nin Platform’lar aracılığıyla kullanıcılar tarafından sağlanan grafik, yazı, resim, görsel, metin ve benzeri içeriklere yer verebileceğini bildiğini ve bu nedenle diğer Kullanıcılar tarafından sağlanan her türlü içerikten içeriği yayınlayan Kullanıcının sorumlu olduğunu ve İKÜ’nün hiçbir şekilde sorumlu olmadığını ve kendisi tarafından bir içerik yayınlanması durumunda, bu içeriğin İKÜ’nün yayın ilkelerine ve yasalara aykırı olması veya İKÜ tarafından bu şekilde değerlendirilmesi durumunda ilgili içeriği yayından kaldırma hakkına sahip olduğunu, Kullanıcı olarak içeriğin kaldırılmasına itiraz hakkının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
10- Kullanıcı, kendisi ile ilgili vereceği bilgilerin doğru olduğunu, verdiği bilgilerin değişmesi durumunda ilk fırsatta ve kanunen bir süre öngörülmüş ise süresi içerisinde bu bilgileri güncelleyeceğini, kendisi tarafından yayınlanacak tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin İKÜ ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve garanti eder.
11- Kullanıcı, isehazirim.com web sitesini ve Platformlarını ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, Platformlar aracılığıyla ürün veya hizmet tanıtımı ya da satışı yapma veya diğer kullanıcıları satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. İKÜ, kendi takdirine göre, isehazirim.com sitesini ve Platformlarını bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklerine son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir.
12- Üye, üyelikten ayrılmaları veya Üyeliğin İKÜ tarafından sonlandırılması durumunda İKÜ'den herhangi bir hak talep edemez.
13- Kullanıcı, ister üye olsun isterse de sadece ziyaretçi olsun, işbu maddedeki herhangi bir yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle;
Kendisinin bir zarara uğraması durumunda, bu zararı İKÜ’den talep etme hakkı bulunmadığını, bu amaçla İKÜ’ye herhangi bir dava veya talep yönlendirmeyeceğini,ihlali nedeniyle üçüncü bir kişinin zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talep anında ve derhal gidereceğini, gidermediği takdirde İKÜ’nün zararı ödediği tarihten itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edeceğini bildiğini,ihlal nedeniyle İKÜ’nün adli veya idari para cezası ödemesine neden olduğu takdirde, İKÜ’nün bu miktarı fiili ödeme tarihinden itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edeceğini bildiğini,ihlali nedeniyle İKÜ’nün doğrudan bir zarara uğraması durumunda, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili zararı tüm yasal faiz ve ferileri ile birlikte İKÜ’ye ödeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

5- İKÜ’NÜN YETKİLERİ
1- İKÜ, her zaman için tek taraflı olarak kullanıcıya ve/veya üyeye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabileceği gibi herhangi bir sayfasındaki ya da hizmetindeki kullanıcı erişimini neden belirtmeksizin ve uyarmaksızın, erteleme, sınırlama ve yok etme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu nedenle İKÜ’yü herhangi bir ad altında sorumlu tutamaz.
2- İKÜ, üyelik bilgilerini eksik veya hatalı bildiren Üyeler ile işbu üyelik sözleşmesi ile ilgili Platform’da açıklanan sair kullanım koşullarına aykırı davranan Üyelerin, hiçbir açıklama yapmaksızın üyeliklerini sonlandırma veya dondurma hakkına sahiptir. Ayrıca; İKÜ, belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksızın sonlandırma veya dondurma hakkına sahiptir.
3- İKÜ , isehazirim.com alan adı altında yayın yapan internet sitesi veya mobil uygulamalar ile diğer Platformlardan verdiği hizmetlerin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya mobil uygulamaların içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. İKÜ, kullanıcıların ve üyelerin, isehazirim.com alan adı altında yayın yapan internet sitesinden veya mobil uygulamalar ya da Platformlar üzerinden sunduğu hizmet ile ilgili her türlü güvenlik önlemini almış olsa da, bilişim sistemlerinin doğası gereği, Kullanıcılar tarafından Platformlardan yüklenen herhangi bir uygulama veya dosya ya da benzeri bir içerik nedeniyle kullanıcının sisteminin zarar görmeyeceğini garanti etmemektedir. İKÜ, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, isehazirim.com’un veya mobil uygulamaların ya da diğer Platformların kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.
4- İKÜ, Kullanıcılardan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma, yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.
5- isehazirim’e ait platformlarda reklam ve tanıtım faaliyetleri yapma hakkı sadece İKÜ’ye ve/veya İKÜ’nün yetki verdiği üçüncü kişilere aittir.
6- İKÜ, isehazirim.com alan adı altındaki internet sitesinde, mobil uygulamalarda veya diğer Platform’larda kendi markası olan ve/ya olmayan diğer sitelere link verebilir. İKÜ’nün, link verdiği ya da tavsiye ettiği sitelerin, içerikleri zaman içerisinde değişebileceği de gözetildiğinde, dış sitelere verilen bağlantılar veya dış siteler ile ilgili yapılan tavsiyeler nedeniyle bu sitelere gerçekleşecek ziyaretlerde, kullanıcıların bilgi kullanımı, ilgili sitelerin gizlilik ilkeleri ve içeriğinden tamamen dış site sorumlu olup, İKÜ sorumlu değildir.
7- isehazirim.com alan adı altındaki internet sitesi ve Platformlarındaki kullanıcı isimlerinin, e-postalarının ve diğer kişisel verilerin izinsiz ve yetkisiz kişiler tarafından herhangi bir nedenle toplanması ilgili mevzuat gereği suç teşkil etmektedir.
8- isehazirim.com alan adı altındaki internet sitesi ve Platformlarından yapılan yayınların içeriği 18 yaş altındaki çocuklar için uygun olmayabilir. İKÜ bilerek 18 yaş altındaki çocuklardan bilgi talep etmez. Eğer herhangi bir şekilde 18 yaşın altındaki bir kullanıcının isehazirim.com ile kişisel bilgi paylaştığını fark edersek, bu bilgileri isehazirim.com sistemlerinden sileriz. Eğer bir ebeveyn çocuğunun isehazirim.com alan adlı internet sitesinde ve/ya Platformlarında kendi rızası olmadan kişisel bilgilerini paylaştığını fark eder ise bu kişisel bilgileri İKÜ iletişime geçerek silinmesini talep edebilir. Yasal nedenlerle oluşacak kayıtlar haricinde kayıtlar sistemlerden derhal silinir.
9- İKÜ, teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün ve her türlü güncelleme hatalarından sorumlu olmayıp, dilediği zaman isehazirim.com alan adlı internet sayfası ve Platformlarında yer alan ve ilan edilen fiyatları güncelleyebilir, değiştirebilir.

6- GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
İsehazirim.com alan adlı internet sitesini ve Platformlarını kullanmanız ve sadece kullanıcı olarak kalmanız veya üyeliğinizi tamamlayarak Üye olmanız halinde aşağıdaki şart ve koşulları kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.
Platformlarımızın amacı Kullanıcılara özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulmasıdır. Bu nedenle Platformlarımıza ait tüm kanallardan gerçekleştireceğiniz alışverişlerde kişiye özel sunduğumuz hizmetlerden ve avantajlardan faydalanabilirsiniz veya bilgilerinizin paylaşmasını istemediğiniz takdirde Platformlarımızı sınırlı özelliklerle kullanarak buna izin vermeyebilirsiniz.
Eğer sadece ziyaretçi olarak kalır ve sayfalarımızı üye olmadan ziyaret ederseniz, sizinle ilgili yasal zorunluluklar haricinde bir bilgi toplamayız.
Eğer, çerezlere (cookie) izin verirseniz (bu izinler sizin bilgisayarınızda/mobil cihazınızda kullandığınız tarayıcı programındaki ayarlarda sizin tarafınızdan yönetilebilmektedir) sizinle ilgili bazı ek bilgilere erişmemiz söz konusu olur.
Eğer, ayrıca bize Üye olursanız, Size eksiksiz şekilde hizmet sunmaya çalışabiliriz. Üye’liğinizi kayıt altına almak ve sizi diğer Üyelerden ayırmak adına; isim, soy isim, doğum tarihi, medeni durum, yaşanılan şehir ve semt, eğitim durumu, cinsiyet ve sizinle iletişim kurmak için; cep ve iş telefon numaraları ve elektronik posta bilgileriniz veya üyesi olduğunuz sosyal medya platformu üzerinden sağlanan bilgileriniz tarafımızdan toplanabilir. Hizmetlerimiz kapsamında elektronik cihazlar üzerinden alınan konum verileri de işlenebilir. İlerleyen dönemlerde Üye’lere olan faydalarını artırmak amacıyla, ilgi alanları, aile ile ilgili bilgiler gibi ek bilgileriniz de alınabilecektir.
Üye olmak için doldurduğunuz formda yer alan kişisel verileriniz; siparişlerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ödemelerinizi gerçekleştirmek, siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, marka işbirlikleriyle ilgili kampanya ve promosyon duyurularını iletmek, üçüncü kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak, elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak, sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak, yeni içerikler hakkında bilgi vermek gibi amaçlar ile otomatik olan/olmayan yöntemler ile temini, devralınması, yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilmesi, depolanması, muhafazası, elde edilebilir hale getirilmesi, kullanılması, güncellenmesi, değiştirilmesi, birleştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, açıklanması, paylaşımı, yurt içine veya yurt dışına aktarılması, transferi ve sair suretler ile işlenecek olup, işbu program dışında kalan hiçbir amaç için kullanılmayacaktır.
Üyeler, program kapsamında kişisel bilgilerin değişmesi halinde gerekli güncellemeleri kendileri yapabilir veya bu güncellemelerin yapılmasını talep edebilir. İKÜ, Üye ile SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, elektronik posta ve diğer elektronik iletiler ve diğer gönderim şekilleri ile iletişime geçebilir. İşbu Üye’lik dahilinde kampanya, elektronik bülten ve sair yollar ile elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde, dilediğiniz zaman bu onayınızı iletilerde yer alan yönlendirmeler doğrultusunda veya https://www.isehazirim.com/Customer/Info/ adresinden “isehazirim'ten haftalık duyuru e-postası almak istemiyorsanız tıklayın" linkini tıklayarak ya da http://www.isehazirim.com/iletisim
sayfasında yer alan iletişim bilgileri aracılığı ile İKÜ ile irtibata geçerek ayrılma isteğinizi ileterek listeden çıkabilirsiniz. İKÜ bu şekilde gönderim listesinden çıkışını sağlayacaktır.
Kişisel verileriniz, Üye’liğiniz kapsamında elektronik bülten gönderilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetleri, şikayetlerinizin değerlendirilmesi ve Üye’liğinizin etkin bir şekilde işlemesi için İKÜ’nün program ortakları, hizmet sağlayıcıları, tedarikçileri ile bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar da dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılmasına Üye muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Üyeliğiniz kapsamında toplanan kişisel veriler, Üyeliğin Üye’nin kendisi veya İKÜ tarafından sonlandırılmasının ardından, ilgili mevzuat tarafından öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla Üye’nin talebi veya İKÜ tarafından re’sen silinir, yok edilir.
Üye, üyeliğini dilediği zaman sonlandırma hakkına haizdir. Üyelik, üçüncü kişilere devredilemez veya satılamaz.
İKÜ tarafından işlenen kişisel verileriniz 6698 sy. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde tarafımızca idari ve teknik her türlü güvenlik önlemi alınarak, yetkisiz erişime izin verilmeden güvenli şekilde saklanacaktır.

7-FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
İsehazirim.com’un sahibi İKÜ’dir.Bu sitede bulunan bilgiler ,yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sınai ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve sitenin sunumu İKÜ’nün mülkiyetindedir.İş bu sitedeki bilgilerin veya site sayfalarına ilişkin veri tabanı, web sitesi, tüm yazılım kodları ve sair kodlar ile site içerisinde bulunan ürünlerin ,resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel ve sair tüm imgelerin videoların, dosyaların ,katalogların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da başka medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Kullancı ve Üye yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan site yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını,dağıtmayacağını,işlemeyceğini,indirmeyeceğini/yüklemeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse başka yollarla İKÜ ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı ve Üye İKÜ hizmetlerin ve bilgilerini ve İKÜ’nün telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının İKÜ’nün hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir.Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması,basılması, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak İKÜ’nün yazılı izni ile mümkündür.

8-MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, siyasi ve politik sebepler ile yayınların durdurulası, yavaşlatılması veya kesilmesi, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve sair sebeplerden dolayı İKÜ iş bu web sitesi kullanım koşullarını geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu ve bunun gibi durumlar İKÜ yönünden gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için İKÜ herhangi bir tazminat ödemeyecektir.
Mücbir sebebin 7 günden fazla sürmesi halinde iş bu sözleşme hiçbir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erecektir.

9-FESİH VE DEĞİŞİKLİKLER
İKÜ ve üye bu üyelik sözleşmesini dilediği zaman sona erdirebilir.
İKÜ bu üyelik sözleşmesinin koşullarında, www.isehazirim.com alan adlı internet sitesinde ve www.isehazirim.com alan adlı internet sitesinin içeriğinde ya da diğer Platformlarda sunduğu hizmetlerde dilediği zaman ve yasal düzenlemeler gereği de tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler ilgili Platformda yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Kullanıcılar www.isehazirim.com alan adı altında yayın yapan internet sitesine her yeni girişlerinde veya ilgili Platformu her kullanımlarında, güncellenmiş/değiştirilmiş/ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.
Üye, İKÜ tarafından işbu sözleşme hükümleri uyarınca verilecek hizmeti kullanmaya başladığı tarihten itibaren, sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, İKÜ’nün ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi ve İKÜ tarafından üyeliğinin iptal edilelerek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebileceğini kabul ve taahhüt eder.

10-İHTİLAF
İşbu sözleşme kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olup, işbu sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11-TEBLİGAT ADRESLERİ
Üyenin İKÜ’ye bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi kabul edilir.
Üye, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder.
İşbu sözleşme nedeniyle İKÜ’nün üyenin sistemde kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-postanın İKÜ tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir.

12-YÜRÜRLÜK
Üye, bu üyelik sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu üyelik sözleşmesi üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı ve süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.