Kişisel Kariyer Planlaması ve Kendini Tanıma

Ders İçeriği

7 Ders

KARİYER PLANLAMASI ÜZERİNE TEMEL KAVRAMLAR

 •   Nasıl bir iş dünyası içindeyiz?
 •   Kariyer nedir?
 •   Kariyer planlanır mı?
 •   Kariyer planlamada taraflar:
 •   İşletme
 •   Kişi
 •   Diğer
 •   İşletmeler için kariyer planlama nedir?
 •   Kişisel kariyer planlama nedir?
 •   Neden önemlidir?

AYNAYA BAKMAK

 • Kişisel kariyer planlama için ilk adım: Kendini tanıma
 • Değerlerim neler?
 • Güçlü yönlerim
 • İlişkilere ait sorumluluklarım
 • Nasıl öğrenirim?
 • İlham aldıklarım
 • İş arama sürecine ve iş hayatına psikolojik hazırlık
 • Bireysel SWOT

KARİYERDE KEŞFETME - ARAMA AŞAMASI

 • Geleceğe hazırlanırken alet çantam - İçsel
 • Kendini tanımak’tan, kendini geleceğe hazırlamaya
 • Olumlu tutum
 • Değişimle barışma
 • İlham aldıklarım
 • Destek alabileceklerim
 • Kişisel bütünlük
 • İş arama sürecine ve iş hayatına psikolojik hazırlık
Geleceğe hazırlanırken alet çantam - Dışsal
 •  Özgeçmiş
 •  Sosyal hesaplar ve algı yönetimi
 •  İlişkileri yönetmek
 •  Güçlü yönlerimi kaldıraç olarak nasıl kullanırım?
 •  İş arama sürecine ve iş hayatına hazırlık
KARİYERİ KURMA VE İLERLEME
 •   Kariyer basamakları
 •   Sadece yukarı doğru değil
 •   Kurumdaki gelişim fırsatlarını görmek
 •   Kurumsal kariyer planlama ile uyum / uyumsuzluk
 •   Cam tavan sendromu
 •   Mobbinge karşı duruş
 •   Yetkinlikleri çeşitlendirmek
 •   İletişim ağını yönetmek
 •   Etik duruş
 •   İç / dış mentorlardan yararlanmak

ORTA KARİYER AŞAMASI, HAYAT BOYU ÖĞRENME VE DENGE

 •   Kişisel kariyer planlamada olgunluk dönemi
 •   Keşfetme, Kurma ve Orta kariyer aşamalarına tekrar bakış
 •   Döngüyü yeniden başlatabilmenin gücü
 •   Bildiklerimizden, yapabildiklerimize: Gerekli yetkinlikler değişiyor mu?
 •   Yaşamın bütünselliği
 •   Kişiye özel bir denge
 •   Çemberimde kimler var?
 •   Benim kendi yolum
      kariyer_planlamasi.jpg
      ornek_ders.png


       
      secil-altintas.jpg
      Eğitmen: Dr. HABİBE AKŞİT
      Öğretim Görevlisi - Danışman - Koç      Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri

      Ders İçeriği

      7 Ders

      • Sunum öncesi tasarım, planlama ve hazırlık
      • Sunum performansı ve sunuş yapısı
      • Yöntem, teknik ve araç-gereç kullanımı
      • Görsel tasarım
      • Görsel, işitsel ve kinestetik stiller
      • Beden dili ve sözsüz unsurlar
      • Grup dinamiklerini etkin yönetme
      • Heyecanla başa çıkma
      • Zorlu katılımcılarla başa çıkma
      • İlham veren örnekler
      • Etkileyici konuşmacıların sırları

      sunum_hazirlama.jpg
      ornek_ders.png

      secil-altintas.jpg
      Eğitmen: Seçil ALTINTAŞ
      Atölyedeyiz Danışmanlık - İnsan İlişkileri Eğitim ve Yönetim Danışmanlık - Yönetici Ortak      Etkili İletişim Teknikleri

      Ders İçeriği

      7 Ders

      • İletişim süreci ve farkındalık
      • Sözlü ve sözsüz iletişimin bileşenleri
      • Empati ve aktif dinleme teknikleri
      • Bilgiyi en etkin şekilde aktarabilme
      • Soru sorma teknikleri
      • Duygusal zekanın parametreleri
      • Duyguları yönetmek ve profesyonel davranış
      • Başkalarının davranışlarını analiz etme
      • İkna sürecinin işleyişi ve iknanın psikolojisi
      • İknanın 6 ilkesi: “Toplumsal kanıt, Karşılıkta bulunma, Hoşlanma, Otorite, Tutarlılık, Azlık”
      • Yapıcı tartışma ve geribildirim

      etkili_iletisim.jpg
      ornek_ders.png

      dilek_olmez.jpg
      Eğitmen: Dilek ÖLMEZ
      Kişilerarası İletişim Uzmanı & NLP Eğitmeni      Zaman Yönetimi

      Ders İçeriği

      7 Ders

      • Kaynak olarak zaman
      • Zaman yönetiminde tuzaklar ve alışkanlıklar
      • Zaman yönetiminde yaklaşımlar
      • Acil ve önemli kavramları
      • Zaman yönetiminde planlama ve önceliklendirme
      • Planlama, delegasyon ve kaynak yönetimi
      • Zaman yönetimi-performans ilişkisi
      • Etkin iş planının gerekleri
      • Etkin toplantılar için zaman yönetimi

      zaman_yonetimi.jpg
      ornek_ders.png
      buse_pazarli.jpg

      Eğitmen: Beyza ERDEM BALCI
      BEB Eğitim, Danışmanlık & Koçluk Kurucu ve Eğitmeni      Kurum İçi Çatışma Yönetimi

      Ders İçeriği

      7 Ders

      • Çatışma kavramı ve tanımlamalar
      • Çatışmayı oluşturan faktörler
      • İşletmelerde çatışma türleri
      • Bireysel çatışmalar
      • Kişiler arası çatışmalar
      • Çatışma düzeyleri
      • Çatışmaların olası sonuçları
      • İşletmelerde çatışmaların nedenleri
      • Çatışmalarla başa çıkma teknikleri
      • Çatışma yönetimi
      • Gruplar arası çatışma çözümlemeleri
      • Örnek uygulamalar

      catisma_yonetimi.jpg

      ornek_ders.png


      Eğitmen: 
      Yrd.Doç.Dr. Burcu Özge ÖZASLAN 
      İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Öğretim Üyesi      Kurumsal Girişimcilik

      Ders İçeriği

      7 Ders

      • Kurumsal Girişimcilik
      • Müşteri Odaklı Çözüm Tasarımı
      • Prototipleme
      • Doğrulama
      • İş Modeli
      • İş Planı
      • Kurumsal Girişimcilik Yetkinlikleri

      girisimcilik.jpg
      ornek_ders.png

      Emre-Ozbek.jpg
      Eğitmen: Emre Özbek 
      Kovvan İnovasyon Ajansı Kurucusu      Özgeçmiş Oluşturma ve Kariyer Kaynakları

      Ders İçeriği

      7 Ders

      • Kariyer Geliştirme ve Kaynakları
      • İş Arama Kaynakları
      • İş Arama Süreci ve İnternet Üzerinden İş Arama
      • Sosyal Medya Kullanımının Kariyer Olanaklarına Etkisi
      • Özgeçmiş ve Türleri
      • Özgeçmişte Yer Alması Gereken Kısımlar ve Özgeçmişin Biçimsel Özellikleri
      • Özgeçmiş Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
      • Önyazı ve Gerekliliği
      • Etkili Önyazı Oluşturma Teknikleri Staj Yapmanın Önemi ve Staj Yeri Seçimi

      ozgecmis_olusturma.jpg
      ornek_ders.png


      Eğitmen: 
      Yrd.Doç.Dr. Burcu Özge ÖZASLAN 
      İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Öğretim Üyesi      Mülakat Teknikleri

      Ders İçeriği

      7 Ders
      • Kişisel Markanızı Yaratmak
      • İş Görüşmeleri: Mülakat Kavramı, Mülakatın İş Verenler Ve İş Arayanlar İçin Yeri Ve Önemi
      • Mülakat Tekniklerini Tanıma Ve Yorumlama
      • Mülakat Süreci: Öncesi Ve Sonrası
      • Mülakat Sürecinde Sadece Kelimeleri Değil Bedeninizi de Yönetmek
      • Mülakat Soru Örnekleri Ve Yanıtları
      • Uygulama- Mülakat Deneyimi

      mulakat_teknikleri.jpg
      ornek_ders.png
      Seray-Begum.jpg

      Eğitmen: Yrd. Doç. Dr. Seray Begüm SAMUR TERAMAN
      İstanbul Kültür Üniversitesi İİBF Girişimcilik Bölümü Öğretim Üyesi      İş Hayatında Verimlilik Araçları Kullanımı

      Ders İçeriği

      7 Ders

      • Hayat kurtaran excel fonksiyonları
      • Ekip içi kısa mesaj hizmetleri
      • Google Analytics
      • Bulut Veri Depolama Hizmetleri
      • Alternatif Mail Servisleri

      verimlilik_araclari.jpg
      ornek_ders.png
      eren_camlikaya.jpg

      Eğitmen: Eren ÇAMLIKAYA
      CTO, Yenibiriş Ürün Müdürü (Deneyim, Teknoloji & Pazarlama)      İş İngilizcesi

      Ders İçeriği

      7 Ders

      Introduction

      • ourse outline and approach
      • Describing the roles and responsibilities
      • Key issues
      Meetings
      • Chairing, setting the agenda, controlling the conversation
      • Participating, turn-taking, listening and taking notes
      • Being diplomatic, agreeing and disagreeing
      Business Correspondence
      • Emails (register, style, standard phrasing)
      • Notes and memos
      • Business specific language phrases
      Telephoning
      • Checking and clarifying information
      • Finance-specific scenarios
      • Listening to different accents, intonation
      Making Presentations
      • Introducing a topic effectively
      • Linking and sequencing ideas
      • Concluding
      • Responding to Questions
      Making Arrangements
      • Time tables, plans, and arrangements
      • Making appointments,
      • Invitations
      Tackling Problems
      • Consequences
      • Hypothesizing
      • Problems/Solutions
      • Negotiating
      Reports & Summaries
      • Skim reading reports and news feeds
      • How to report information and ideas
      • Writing reports – style, register, conventions
      Social English
      • The first five minutes
      • Speed networking – the elevator pitch
      • Small talk, turn-taking
      • Business conventions
      Business Travel
      • Preparing a trip
      • Coping with difficult travel situations

      is_ingilizcesi.jpg
      ornek_ders.png      Eğitmen: Dr. Sinan BATAKLAR
      İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Bölüm Bşk. Yrd.

      İşletmelerde Etik Değerler ve Yönetimi

      Ders İçeriği

      7 Ders

      Giriş ve Kavramlar Üzerine
      o Örnek olay
      o Örnek olaydan çıkarımlar
      o Etik
      o Ahlak
      o Değerler
      o Etik felsefesi
      o Etik, hukuk ilişkisi

      İş Etiği ve Etik İlkelerin Gerekliliği
      o İş etiği
      o İş etiğinin tarihsel gelişimi
      o İş hayatında değerler ve etik ilkeler
      o İş etiği ilkelerini belirlemek neden gerekli?
      o Çok boyutlu güven ilişkisi

      • İşletme Değerleri ve Etik İlkeleri Tanımlama Süreci
      o Etik ilke nedir?
      o Nasıl belirlenir?
      o Etik ilkeleri tüm yönetim yaklaşımları ile ilişkilendirin
      o Etik ile yönetilen temel riskler
      o Etik yaklaşım nedir?
      o İşletme değerleri ve etik ilkeleri tanımlama süreci
      o Araştırma, kıyaslama, ön çalışma
      o Yapısal düzenlemeler
      o Duyurma ve benimsetme

      Etik Dışı Davranışları Etkileyen Faktörler
      o Kişiye ilişkin faktörler
      o Faaliyetlere ilişkin faktörler
      o Kuruma ilişkin faktörler
      o Çevreye ilişkin faktörler
      o Etik çatışmanın birey, işletme ve toplum katmanında karşılıklı etkileri

      Etik İkilemler ve Çözüm Yolları
      o Etik ikilemler
      o Etik Olay İnceleme Sistematiği (EOİS)
      o Örnek olay
      o Örnek olayda EOİS uygulaması
      o Anahtar sorular
      • İşletmelerde Etik Yönetimi
      o Etik bir işletme olunması neden gerekli?
      o Bir işletmenin çalışanlarının etik davranışlar göstermesinin yararlı sonuçları
      o Bir işletmenin etik kurallara saygılı olduğunun bilinmesinin doğuracağı olumlu sonuçlar
      o Etik kurallara uyumun katma değer piramidi
      o İşletmelerde etik yönetimi başlatmanın sekiz adımı

      • İşletmelerde Etiğin Kurumsallaşması
      o Liderlik, etik değerler ve etiğin kurumsallaşması
      o Etik yapılanmasının sağlanması
      o Etik ilkeler ve davranış kuralları
      o Etik komitesi, etik sorumluları
      o Etik hattı ve sorun bildirme
      o İşletmelerde etik yönetimini yayılımının sağlanması
      o Sürekli geribildirim yapısı
      o İşletmelerde etik yönetimini yayılımının sağlanması
      o Sürekli geribildirim yapısı

      kariyer_planlamasi.jpg
      ornek_ders.png

      secil-altintas.jpg
      Eğitmen: DR. Habibe AKŞİT 
      Öğretim Görevlisi - Danışman -Koç